Wycena nowych technologii w budownictwie – Maciej Rokiel

rokiel2

WYCENA NOWYCH TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE

MACIEJ ROKIEL

Kod: ROKIEL2
Zastosowania: LITERATURA FACHOWA
LITERATURA FACHOWA

Wydanie 2, ilość stron: 292, oprawa: miękka, rok wydania: 2010, ok. 60 rysunków technicznych, 30 fotografii i 20 tabel

„Wycena nowych technologii to zagadnienie, które w ciągu ostatnich kilku lat zaczęło nabierać coraz większego znaczenia. Niestety, na tym polu kosztorysant jest skazany praktycznie na siebie. Niedbały sposób wykonywania projektów, brak ich podstawowego uszczegółowienia, wymóg zrobienia kosztorysu z dnia na dzień to podstawowa przyczyna złych kalkulacji. (…)

Znalezienie w skondensowanej formie informacji na temat zasad wykonywania robót w nowych technologiach jest czasochłonne. Niniejsza książka podaje te informacje w sposób skondensowany i uporządkowany. Dlatego przyjęto jednolity układ rozdziałów: na początku każdego z nich podano podstawowe założenia technologiczne oraz zasady wykonywania robót. Opisano niezbędne czynności związane z przygotowaniem i naprawą podłoża oraz aplikacją konkretnych materiałów. Podano także szczegółowe informacje (tablica/kolumna) na temat katalogów pozwalających na kalkulację wybranych zagadnień. Zagadnienia technologiczno-materiałowe przedstawiono z punktu widzenia kosztorysanta, uwypuklając te, które mają wpływ na poprawność kalkulacji (zużycie i cena materiałów). W większości przypadków podano je w postaci wypunktowanej, co ułatwia Czytelnikowi odszukanie konkretnych tematów. W wielu sytuacjach zagadnienia zilustrowano szczegółowymi rysunkami i zdjęciami pozwalającymi kosztorysantowi zapoznać się ze specyfiką kalkulowanych prac. Numery i opisy katalogów, tablic i kolumn podano za programami do kosztorysowania Norma Pro oraz Rodos (…)” (fragm. Od Autora).

Spis treści:

Od Wydawcy

Od Autora

Rozdział I. Okładziny ceramiczne
1. Wstęp
2. Technologia
2.1. Rodzaje zapraw klejących
2.2. Wymagania stawiane zaprawom klejącym i ich dobór
2.3. Zużycia zaprawy klejącej
2.4. Wymagania stawiane zaprawom spoinującym i ich dobór
2.5. Dobór płytek
3. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
3.1. Podłoże
3.2. Katalogi
4. Baseny

Rozdział II. Naprawa konstrukcji żelbetowych
1. Wstęp
2. Sposoby naprawy
3. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych –technologia
3.1. Materiały
3.2. Przygotowanie podłoża
3.3. Naprawa (reprofilacja) podłoża
3.4. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
4. Iniekcje –technologia
4.1. Materiały
4.2. Wykonywanie iniekcji
4.3. Kalkulacja na podstawie KNR-ów
5. Wzmocnienia konstrukcji żelbetowych
5.1. Technologia
5.2. Kalkulacja na podstawie KNR-ów

Rozdział III. Posadzki przemysłowe i powłoki ochronne
1. Wstęp
2. Budowa podłogi
3. Posadzki przemysłowe
3.1. Posypki utwardzające
3.2. Posadzki z żywic syntetycznych
3.3. Posadzki cementowe
3.4. Wypełnienie dylatacji
4. Kosztorysowanie posadzek na podstawie KNR-ów
4.1. Posypki utwardzające
4.2. Posypki z żywic syntetycznych
4.3. Posadzki cementowe
5. Powłoki ochronne
6. Kosztorysowanie powłok na podstawie KNR-ów

Rozdział IV. Hydroizolacje
1. Wstęp
2. Materiały cementowe i bitumiczne
2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające
2.2. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB)
2.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające
2.4. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
3. Materiały polimerowe
3.1. Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające (folie w płynie)
3.2. Chemoodporne, elastyczne powłoki uszczelniające z żywic reaktywnych
3.3. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
4. Katalogi KNR 9-15, KNR AT-35, KNR AT-09, KNR 0-32

Rozdział V. Renowacja starego budownictwa
1. Wstęp
2. Odtworzenie izolacji poziomej
2.1. Iniekcja grawitacyjna
2.2. Iniekcja ciśnieniowa
2.3. Iniekcja dwurzędowa
2.4. Iniekcja dwustronna
2.5. Wstępna iniekcja wypełniająca pustki i rysy
2.6. Kosztorysowanie prac iniekcyjnych na podstawie KNR-ów
3. Wykonanie wtórnej izolacji pionowej
3.1. Izolacja zewnętrzna
3.2. Izolacja typu wannowego
3.3. Izolacja posadzki
3.4. Kosztorysowanie prac hydroizolacyjnych na podstawie KNR-ów
4. Tynki renowacyjne
4.1. Składniki systemu tynków renowacyjnych
4.2. Technologia robót
4.3. Kosztorysowanie na podstawie KNR-ów
5. Kosztorysowanie robót osuszeniowych
6. Wzmacnianie konstrukcji murowych
7. Komentarz

Zakończenie

Wybrane akty prawne

Bibliografia

Źródła rysunków i fotografii

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Skorowidz rzeczowy

Przykładowy kosztorys

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych