Osuszanie murów i renowacja piwnic – Frank Frössel

frossel

OSUSZANIE MURÓW I RENOWACJA PIWNIC

FRANK FRÖSSEL

Kod: FROSSEL
Zastosowania: LITERATURA FACHOWA
LITERATURA FACHOWA

Wydanie 1, ilość stron: 258, oprawa: twarda, rok wydania: 2007

„Czynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady (powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity solne oraz erozje murów). Występują one w deszczu, śniegu, mgle, czy też w wodzie gruntowej i dokonują zniszczenia m.in. fundamentów budynków, ścian oraz innych części nadziemnych i podziemnych obiektów budowlanych.

W najnowszej publikacji Oficyny Wydawniczej POLCEN pt. Osuszanie murów i renowacja piwnic (tłumaczenie z języka niemieckiego) na 268 stronach znajdą Państwo dokładny opis ww. procesów i zagrożeń, zilustrowanych 112 zdjęciami, 35 tabelami oraz 28 rysunkami.

Książka ta jest kompendium informacji m.in. o tym:

Skąd bierze się wilgoć w budynkach?
Co prowadzi do uszkodzeń murów?
Jak poprawnie zdiagnozować budynek wymagający osuszenia?
Dlaczego jedna koncepcja naprawy jest lepsza od innej?
Czym dokonuje się naprawy muru obciążonego wilgocią?
Jak skutecznie zabezpieczyć ściany przed wilgocią?
Jaki tynk renowacyjny zastosować?
Jakich technologii i materiałów użyć?
Jak walczyć z zawilgoceniem i zasoleniem starych budynków?
Książkę adresujemy do osób zawodowo związanych z hydroizolacją i renowacją obiektów, zarówno do projektantów, wykonawców, konserwatorów, rzeczoznawców, jak i inwestorów oraz do osób kształcących się, które chcą poznać procesy i mechanizmy powodujące destrukcję obiektów budowlanych.

Nie ulega wątpliwości, że skuteczna renowacja i osuszanie zawilgoconych i zasolonych budynków to proces skomplikowany, wymagający wielu badań oraz znajomości dostępnych technologii. Aby zapewnić dobór optymalnej dla danego przypadku metody osuszania i zapewnić trwałe zmniejszenie wilgotności do dopuszczalnego poziomu – każdy przypadek należy potraktować indywidualnie. Sytuacji nie ułatwia fakt, że brak jest w Polsce wytycznych w postaci warunków technicznych wykonania i odbioru robót obowiązujących przy wykonywaniu tego rodzaju prac – dlatego też książka ta w dużym stopniu wypełni lukę na naszym rynku. (…)” (fragment Od Wydawcy)

Spis treści:

Od wydawcy
Przedmowa

1. Wiadomości podstawowe
1.1. Procesy wietrzenia mineralnych materiałów budowlanych
1.2. Wpływ kwasów na materiały budowlane
1.3. Woda i wilgoć w budownictwie
1.4. Porowatość materiałów budowlanych
1.5. Fizyczne i chemiczne właściwości wody
1.6. Procesy transportu wilgoci i mechanizmy powstawania uszkodzeń w murze
1.7. Szkodliwe związki soli budowlanych
1.8. Podsumowanie

2. Diagnostyka budowli
2.1. Wszechstronna analiza budowli
2.2. Badanie wstępne (oględziny budynku)
2.3. Jakościowa/półilościowa analiza soli
2.4. Koncepcja naprawy
2.5. Koncepcja użytkowania/zagospodarowania

3. Wtórna izolacja pionowa
3.1. Wprowadzenie
3.2. Badanie budynku/analiza uszkodzeń
3.3. Co to jest izolacja?
3.4. Izolacja zewnętrzna
3.5. Drenaż
3.6. Zasypanie wykopu
3.7. Izolacja wewnętrzna
3.8. Specjalne iniekcje do naprawy i renowacji murów
3.9. Iniekcje rys i pustek przewodzących wodę

4. Wtórna izolacja pozioma
4.1. Wprowadzenie
4.2. Niewłaściwe technologie renowacji
4.3. Technologia wykonywania wtórnej izolacji poziomej
4.4. Metody mechaniczne
4.5. Metody chemiczne (iniekcyjne)
4.6. Środki iniekcyjne
4.7. Technologia elektrofizyczna
4.8. Działania/zabiegi osłonowe

5. Renowacja zasolonych murów
5.1. Wprowadzenie
5.2. Najpierw diagnoza – potem renowacja
5.3. Procesy powstawania związków soli
5.4. Usuwanie soli z murów
5.5. Dodatkowe metody neutralizacji soli
5.6. Systemy tynkowe
5.7. Tynk renowacyjny