Polityka RODO i cookies

RODO – INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Szanowni Klienci

Nowe przepisy zapewniają Państwu większą ochronę i kontrolę swoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, w zgodzie z Art. 13 RODO. Przekazujemy naszym obecnym i przyszłym Klientom następujące informacje:

1. Zgodnie z RODO podajemy, iż Państwa dane posiadamy na podstawie zawartych z Państwem umów. Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Multivena Tomasz Wojtasik z siedzibą w Oławieul. Iwaszkiewicza 94/13, 55-200 Oława, NIP: 912-143-73-73, REGON: 020575392.

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym w firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres email: biuro@multivena.pl.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

5. Jednocześnie, zgody na przetwarzanie danych, które już zostały przez Państwa udzielone zachowują swoją ważność i nadal możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie.

6. Zgodnie z RODO informujemy że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z firmą Multivena Tomasz Wojtasik i że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta umowa oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zawrzeć i wykonywać tej umowy.

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę Multivena Tomasz Wojtasik w następujących celach: Utrzymywania oraz komunikowania się przez strony internetowe, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z realizacją umowy oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Państwa marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, oparty na art. 6.ust1. lit f – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających miedzy innymi z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

– w związku z wykonaniem umowy i ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);

– w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni

– w związku z marketingiem bezpośrednim – do 1 roku od dnia zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).


COOKIES – INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W naszym Serwisie mogą zostać użyte następujące „cookies”:

PHPSESSID – cookies „sesyjne” przechowujące identyfikator sesji. Jest to zmienna systemowa nadawana przez serwer, na którym działa serwis, niezbędna np. do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie, sprawdzenia czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem wypełniającym formularz bądź przekazywania parametrów oprogramowania, z którego korzysta serwis.

Zmienne używane przez Google Analytics (tworzenie statystyk):
__utmz – czas przechowywania: 6 miesięcy od założenia
__utma – czas przechowywania: 2 lata od założenia
__utmb – czas przechowywania: 30 minut od założenia
__utmc – sesyjne

cookie_policy – cookies „stałe” przechowujące informację o tym, że użytkownik zapoznał się z komunikatem o używaniu przez serwis cookies i zaakceptował warunki korzystania.
Nie używamy ciasteczek „biznesowych” i „reklamowych” służących np. do personalizowania reklam zewnętrznych usługodawców ani innych ingerujących w prywatność bądź bezpieczeństwo użytkownika Serwisu.

Ustawienia oraz usuwanie plików „cookies”

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.