Paker klejony ze strzykawką

paker-strzykawka

Paker klejony ze strzykawką. Takie pakery są przeznaczone do sanacji rys. Nie wymagają stosowania pompy.

Kod pakera: PKS
Grupa: PAKERY PLASTIKOWE
Skrót: pakery klejone do sanacji rys