Pobijak do pakerów plastikowych (ż/m)

dop

Pobijak do pakerów plastikowych (żeński / męski)

Kod: DOP 1
Grupa: Akcesoria – wysoka jakość dopasowana do iniekcji
Skrót: Pobijak do pakerów plastikowych (ż/m)