Pobijak do pakerów plastikowych (SPP) 10 i 8 mm

pobijak

Pobijak do pakerów plastikowych (SPP) 10 i 8 mm

Kod: DOP 2
Grupa: OSPRZĘT INIEKCYJNY
Skrót: Pobijak do pakerów plastikowych (SPP) 10 i 8 mm