PumpGard 522

pumpgard

Środek konserwacyjny i pielęgnacyjny dla maszyn iniekcyjnych

PumpGard 522 zapobiega w sposób pewny zaklejaniu się zaworów i tworzeniu osadów przez resztki żywicy w maszynach przetwarzających żywice epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe i poliestrowe.

Produkt ten to mieszanina praktycznie nielotnych, chemicznie obojętnych zmiękczaczy i wysokowrzących estrów. Jest zgodny z wszystkimi typowymi żywicami poliuretanowymi, epoksydowymi i akrylowymi.

Jeśli maszyny i układy przewodów/węży zostaną dokładnie oczyszczone/przemyte środkiem czyszczącym (PumpClean 520), a następnie zostaną całkowicie napełnione PumpGard 522, można być pewnym, że są one optymalnie zakonserwowane i chronione. Nie powstają wówczas groźne inkrustacje i osady, urządzenia są w razie potrzeby natychmiast gotowe do pracy i w pełni sprawne.

PumpGard 522 może przebywać przez dłuższy czas – nawet latami – w zbiornikach, bez obawy uszkodzenia uszczelnień, zaworów, węży. Zapobiega on również korozji części metalowych.

Pojemność opakowania: 1 lub 10 kg

Zastosowania: POMPY DO ŻYWIC 
ŚRODKI CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE