Dämmer

dammer

Jest to suspensja iniekcyjna o średniej twardości, największa cząstka nie przekracza 0,5 mm. Idealnie nadaje się do wypełniania otworów po iniekcji, pustek czy ubytków w murze.

Kod: Dämmer
Zastosowania: INIEKTY CEMENTOWE

Dämmer – specjalistyczne mikrocementowe zaprawy iniekcyjne najwyższej jakości

Skład: Cementowa mieszanka naturalnych surowców o bardzo małej ziarnistości

Jednorodna rzadka zawiesina o doskonałej płynności ■ Łatwa aplikacja – również przy większych odległościach ■ Brak segregacji/sedymentacji (również przy dużym ciśnieniu) ■ Stała objętość w procesie twardnienia ■ Wyjątkowo atrakcyjna cena!

Opis produktu

Dämmer – to mieszanka, składająca się z naturalnych surowców, wiążąca hydraulicznie. Starannie wybrane składniki są dostosowane do ilości glinki znajdującej się w mączce kamiennej. Produkt ten może zostać bez zbędnych dodatków, a jedynie poprzez dodanie wody, wymieszany do płynnej zawiesiny.

Właściwości

Dämmer nadaje się do użycia zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Instytut Higieny Zagłębia Ruhry jak i PZH potwierdziły bezpieczeństwo produktu dla środowiska naturalnego nawet w bezpośredniej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody. Zastosowanie produktu w tych strefach musi zostać uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.
Dzięki płynnej konsystencji możliwe jest wypełnianie przestrzeni oddalonych nawet o kilkaset metrów. Nawet przy większych odległościach i dużym ciśnieniu tłoczenia nie stwierdzono segregacji zawiesiny.
Dämmer umożliwia szczelne wypełnianie o stałej objętości.
Dzięki zmianie współczynnika woda/spoiwo (w/s) uzyskuje się wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy w zakresie od 0,5 do 5,0 MPa (zgodnie z PN-EN 196).
Reologiczne właściwości produktu Dämmer mogą zostać dopasowane do indywidualnych wymogów poprzez zastosowanie dodatków modyfikujących w procesie produkcyjnym.

Przygotowanie zaczynu

W celu uzyskania zawiesiny zgodnej z instrukcją, Dämmer miesza się z wodą w ilości od 30 do 50% masy. Przygotowanie zawiesiny Dämmer możliwe jest we wszystkich dostępnych mieszarkach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby w pierwszej kolejności została
dodana do mieszarki woda, a następnie Dämmer.
W przypadku wypełniania przestrzeni o dużej średnicy zaleca się zastosowanie wypełniania
w procesie wielofazowym.
Zastosowanie zawiesiny Dämmer możliwe jest również dla obiektów znajdujących się pod wodą (aplikacja metodą „Kontraktor”).

Zastosowanie

Dämmer jest szczególnie polecany do:

  • wypełniania pustek pod budynkami,
  • wypełniania pustek poiniekcyjnych,
  • wypełniania nieczynnych systemów kanałowych i rurowych, jak rury gazowe lub wodne, przepustów, tuneli, chodników podziemnych, mostów, zbiorników itp.,
  • wypełniania pustek za obudową (np. pomiędzy obudową a gruntem przy budowie metra, tuneli, przejść podziemnych itp.),
  • naprawy rurociągów metodą Reliningu,
  • iniekcyjne zabezpieczanie rurociągów,
  • jako materiał wypełniający i iniekcyjny do wzmacniania podłoża pod fundament, przy spękanych skałach oraz przy żwirowym lub gruboziarnistym podłożu,
  • przy wydobyciu wody, do uszczelniania horyzontów pośrednich i wypełniania przestrzeni wokół rury wydobywczej.

Dostawa / Magazynowanie

Worki 25 kg na palecie Euro – ofoliowane, luzem lub w workach kontenerowych typu Big-Bag.
Konieczne jest magazynowanie w suchych pomieszczeniach, na paletach.
Przy prawidłowym magazynowaniu, materiał jest pełnowartościowy przez 6 miesięcy.

Zakres konsystencji zaczynu

Dämmer to specjalistyczny środek wiążący, który dzięki swojej uniwersalności, nadaje się do wypełniania wszelkiego rodzaju pustek podziemnych.

Parametry wytrzymałościowe

Przy specjalnych aplikacjach, można zwiększyć wytrzymałość na ściskanie do 5 MPa, poprzez zmniejszenie ilości wody w zaczynie do granicy pompowania.

dammer-parametry

Powyższe dane są wynikiem prób przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z zachowaniem standardowej tolerancji pomiarowej. Służą one – podobnie jak zapisy o pozostałych próbach przydatności – do uzyskania informacji, co do przydatności naszego produktu do danego zastosowania. Również w przypadku badań wykonywanych pod kątem danego projektu danych tych nie należy traktować jako potwierdzenia cech, dlatego też w przypadku ewentualnych szkód powstałych w wyniku braku cech i/lub właściwości firma nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe wyniki nie zwalniają zleceniodawcy z obowiązku przeprowadzania własnych prób i podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność.

Dyspozycje do wykonywania dokumentacji przetargowej:

broszura-informacyjna

instrukcja-techniczna