Blitzdämmer

blitzdammer

Wyróżnia się większą twardością i nieco szybszą reakcją. Bardzo dobrze sprawdza się przy iniekcjach pod opadającymi posadzkami czy klawiszującymi płytami, przy stabilizacji kanałów czy iniekcji w grunt.

Kod: Blitzdämmer
Zastosowania: INIEKTY CEMENTOWE

Specjalistyczne mikrocementowe zaprawy iniekcyjne najwyższej jakości

Skład: Cementowa mieszanka naturalnych surowców o bardzo małej ziarnistości

Jednorodna rzadka zawiesina o doskonałej płynności ■ Łatwa aplikacja – również przy większych odległościach ■ Brak segregacji/sedymentacji (również przy dużym ciśnieniu) ■ Stała objętość w procesie twardnienia ■ Wyjątkowo atrakcyjna cena!

Opis produktu

Blitzdämmer – to sucha mieszanka, składająca się z naturalnych surowców, wiążąca hydraulicznie. Starannie wybrane składniki są dostosowane do ilości glinki znajdującej się w mączce kamiennej. Dzięki dużej miałkości materiału osiągnięte są doskonałe zdolności uszczelniające oraz bardzo dobra płynność. Produkt ten może zostać, bez zbędnych dodatków, a jedynie poprzez dodanie wody, wymieszany do płynnej zawiesiny. Blitzdämmer – to sucha mieszanka, składająca się z naturalnych surowców, wiążąca hydraulicznie. Starannie wybrane składniki są dostosowane do ilości glinki znajdującej się w mączce kamiennej. Dzięki dużej miałkości materiału osiągnięte są doskonałe zdolności uszczelniające oraz bardzo dobra płynność. Produkt ten może zostać, bez zbędnych dodatków, a jedynie poprzez dodanie wody, wymieszany do płynnej zawiesiny.

Właściwości

Blitzdämmer nadaje się do użycia zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Zapewnia skuteczną ochronę przeciwkorozyjną dla rur ze stali i żeliwa szarego.
W celu przygotowania zaczynu, Blitzdämmer miesza się z odpowiednią ilością wody, zależną od rodzaju aplikacji. W zależności od współczynnika w/s (woda/Blitzdämmer), można uzyskać bardzo dobrą płynność, nawet do kilkuset metrów. Nawet przy większych odległościach i dużym ciśnieniu tłoczenia nie stwierdzono segregacji zawiesiny.
Blitzdämmer umożliwia szczelne wypełnienie bez skurczu.
Dzięki zmianie współczynnika woda/spoiwo (w/s), uzyskuje się wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy w zakresie od 15 do 30 MPa (zgodnie z PN-EN 196).
Reologiczne właściwości produktu Blitzdämmer mogą zostać dopasowane do indywidualnych wymogów poprzez zastosowanie dodatków modyfikujących.

Przygotowanie zaczynu

Blitzdämmer może być przygotowywany w konsystencji zależnej od aplikacji. W celu uzyskania zawiesiny zgodnej z procesem przeróbki, produkt ten należy wymieszać z wodą. Przygotowanie zawiesiny Blitzdämmer następuje w dostępnych na rynku betoniarkach i mieszarkach.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z opisem „Tabela ogólna”.

Zastosowanie

Blitzdämmer jest szczególnie polecany do:

  • wypełniania wszelkiego rodzaju pustek, w których wytrzymałość materiału iniekcyjnego odgrywa bardzo ważną rolę
  • stabilizacji gruntów budowlanych na bazie iniekcji
  • wypełniania przestrzeni pierścieniowej (np. relining)
  • podnoszenia i wzmacniania betonowych płyt fundamentowych i drogowych
  • zabezpieczenia budynków przed osiadaniem
  • prac uszczelniających przy ściankach szczelnych, rurach tunelowych i innych budowlach

Dostawa / Magazynowanie

Worki 25 kg na palecie Euro – ofoliowane, luzem lub w workach kontenerowych typu Big-Bag.
Konieczne jest magazynowanie w suchych pomieszczeniach, na paletach.
Przy prawidłowym magazynowaniu, materiał jest pełnowartościowy przez 6 miesięcy.

blitzdammer-parametry

Powyższe dane są wynikiem prób przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z zachowaniem standardowej tolerancji pomiarowej. Służą one – podobnie jak zapisy o pozostałych próbach przydatności – do uzyskania informacji, co do przydatności naszego produktu do danego zastosowania. Również w przypadku badań wykonywanych pod kątem danego projektu danych tych nie należy traktować jako potwierdzenia cech, dlatego też w przypadku ewentualnych szkód powstałych w wyniku braku cech i/lub właściwości firma nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe wyniki nie zwalniają zleceniodawcy z obowiązku przeprowadzania własnych prób i podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność.

Dyspozycje do wykonywania dokumentacji przetargowej

broszura-informacyjna

instrukcja-techniczna